Otázky pro znalce

Při zpracování posudků pro státní orgány se někdy setkávám s nejistotou z pohledu jaké informace dokáži z předložené techniky získat. Proto jsem se rozhodl sepsat několik vzorových otázek, které by mohly pomoci.

Kvalita výstupních dat ze znaleckého posudku bývá velmi často závislá na otázkách, které znalec dostane ve svém zadání. Konkrétní otázky jsou vždy závislé na požadovaném zkoumání a pro znalce jsou často vodítkem, které pomůže hledat správným směrem. Obecné otázky jsou vhodné v případech, kdy jde hlavně o zálohu veškerých dat s tím, že data bude následně někdo procházet a zkoumat. Pro základní orientaci jsem připravil základní okruhy otázek, z kterých si lze vzít inspiraci:

Obecné otázky:

 • Zdokumentujte, v jakém stavu Vám byl předložený hardware předán.
 • Popište předloženou výpočetní (telekomunikační) techniku a proveďte dokumentaci.
 • Z předložených pevných disků (harddisků) vytvořte binární kopii pro potřeby dalšího zkoumání.

Otázky týkající se mobilních zařízení

 • Proveďte zálohu všech dat uložených v mobilním telefonu na SIM kartě nebo na paměťové kartě, tedy hlavně kontakty, seznamy volání, seznam SMS, zvukové a obrazové záznamy a videosekvence.
 • Zdokumentujte veškerou emailovou komunikaci a komunikaci prostřednictvím sociálních sítí nebo komunikátorů (např. WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, Telegram apod.).

Otázky týkající se výpočetní techniky:

 • Obnovte veškerá smazaná data
 • Zazálohujte veškerá data
 • Z dat uložených na pevných discích vyhledejte taková, která obsahují následující klíčová slova . . . .
 • Zajistěte z přeloženého PC/notebooku veškerou internetovou komunikaci, tedy hlavně e-mailovou komunikaci, historii navštívených internetových stránek, komunikaci pomocí programů Skype, ICQ a další.
 • Zdokumentujte veškeré uživatelské dokumenty, tedy hlavně textové (např. Word), tabulkové (např. Excel), obrázky, videosekvence apod.
 • Ze všech  předložených médií vykopírujte všechny uložené soubory, které znázorňují  . . . . . . . . . . . , nebo takové jednání jinak popisují (multimédia, obrázky, textové dokumenty s vloženými obrázky aj.).
 • U zajištěných dat uveďte jejich původní umístění v adresářové struktuře zkoumaných zařízení a nosičů a z případně dostupných doprovodných dat vypište přehlednou formou všechny další upřesňující údaje (EXIF data o fotoaparátu a datu pořízení, GPS lokalizace appd.) …
 • Z historie navštívených webových stránek ze všech prohlížečů užívaných v počítači se pokuste zjistit, jaké stránky s tématikou . . . . . uživatel počítače navštěvoval, popřípadě jaké z nich stahoval soubory.
 • Zjistěte, zda předložená média a hardware obsahují informace, data či fotografie, jež by mohly sloužit ke ztotožnění původních majitelů.
 • Najděte dokumenty, které souvisejí s informacemi o bankovních účtech, případně účetnictvím a finančními operacemi a zadokumentujte přehlednou formou. Zadokumentujte veškeré dokumenty, které mohou souviset s vytvářením listin označených jako smlouva o dílo, objednávka, faktura, předávací protokol, příjmový doklad a výdejový doklad.
 • Dokumenty týkající se vedení účetnictví převeďte  do takové podoby, aby mohly být podkladem pro další zkoumání znalcem v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence