Znalecká činnost

Ing. Jiří Berger, MBA – znalec v oboru kybernetika – výpočetní technika

Soudní znalec jmenovaný Krajským soudem v Praze, nám. Kinských č. 5, 150 75 Praha 5 – Smíchov

V rámci svého jmenování je oprávněn podávat znalecké posudky
z oboru Kybernetika – odvětví výpočetní technika
se specializací výpočetní a komunikační technika, bezpečnost informačních systémů