Kybernetická bezpečnost (Cyber Security)

Jedním z oborů výpočetní techniky je Kybernetická bezpečnost (Cyber Security) zabývající se informační bezpečností jak počítačů, tak sítí.

Od 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, který upravuje práva a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné správy v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména povinnost provádět bezpečnostní opatření nezbytné pro zajištění kybernetické bezpečnosti.

Zákon například vymezuje pojmy jako kybernetický prostor, kritická informační infrastruktura, bezpečnost informací, významný informační systém, správce informačního systému, správce komunikačního systému či významná síť elektronických komunikací.

Gestorem oblasti kybernetické bezpečnosti je v ČR Národní bezpečnostní úřad (známý též pod zkratkou NBÚ).

Základním cílem Zákona je zvýšit bezpečnost kybernetického prostoru a zejména se snažit ochránit tu část infrastruktury, která je pro fungování státu důležitá a jejíž narušení by vedlo k poškození nebo ohrožení zájmu České republiky.

Cílem Zákona není řešit všechna rizika v kyberprostoru, jako je např. porušování autorských práv, různé podvodné aktivity, úniky elektronických dat či šíření závadného elektronického obsahu.

Vzhledem ke svým zkušenostem Vám nabízím služby související se zvládnutím veškerých povinností plynoucích ze zákona o kybernetické bezpečnosti.

související legislativa:
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
Vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
Změna např. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
http://www.kybernetickyzakon.cz/