Posouzení dokumentace

Pro státní instituce i komerční firmy zajišťuji kontrolu, posouzení nebo přípravu technických zadávacích podmínek pro různá výběrová řízení. Ve velké míře v této oblasti spolupracuji i s advokátními kancelářemi a zajišťuji tyto služby pro jejich klienty.

Obsahem mé činnosti je:

  • zajištění nestrannosti podmínek
  • ověření, zda podmínky nejsou diskriminační
  • posouzení adekvátnosti požadavků poptávanému technickému řešení
  • vydání odborného stanoviska jako součást podkladů pro ÚHOS
  • posouzení podmínek pro JŘBU
  • posouzení technických parametrů řešení