VOIP ústředny

V rámci znalecké činnosti se stále častěji setkávám s analýzou napadených a zneužitých telefonních ústředen a voicemailových zařízení. Vzhledem k tomu, že je tato problematika velmi aktuální a případné dopady takto zneužitých ústředen mohou být fatální, jelikož může dojít během několika dní až k provolání až stonásobné částky, než je obvyklá provolaná částka za běžný měsíc, rozhodl jsem se sepsat své zkušenosti do tohoto článku.

V současnosti disponuji zkušenostmi s analýzou následujících ústředen:

  • softwarové ústředny Asterisk
  • Cisco včetně Call Manager
  • Avaya
  • hardwarové ústředny různých dodavatelů

Případně mohu své zkušenosti využít pro zkoumání dalších softwarových ústředen, případně i analyzuji logy z hardwarových ústředen.