Servery a sítě

patch panelV případě zkoumání rozsáhlých počítačových sítí, případně při zkoumání aplikací umístěných v hostingovém centru s přímým připojením k internetu mám zkušenosti s analýzou serverů a počítačových sítí na bázi platformy Microsoft i UNIX/Linux.

Při zkoumání aplikací s nepřetržitým provozem upravuji často interní metodiky pro konkrétní situaci tak, aby bylo možné verifikovat zajištěná data při současné minimalizaci dopadu vlastního zkoumání nebo tvorby zálohy na provoz serverů i aplikací. Data zajištěná na serverech pak následně zkoumám v laboratorním prostředí své kanceláře znalce bez jakéhokoliv vlivu na běžný chod aplikací.

V případech, kdy je takový postup jediný možný, spouštím zajištěnou kopii systému ve virtualizovaném prostředí, a to včetně simulované počítačové sítě, v bezpečně izolovaném prostředí a takto ověřuji hypotézy nebo dotazy kladené v zadání posudku.