Proč je nutné už nyní řešit požadavky NIS2?

Protože zavedení funkčního systému řízení bezpečnosti informací je záležitostí více měsíců. Protože i když podle průběhu legislativního procesu stále není jisté, kdy přesně nový zákon o kybernetické bezpečnosti začne platit, oficiální předpoklad stále počítá s účinností koncem tohoto roku. A sankce za nedodržení požadavků zákona jsou nemilé. Kromě finančních postihů zahrnují i tzv. jiné správní tresty, například pozastavení platnosti certifikace a pozastavení výkonu řídicí funkce. Jaké kroky, kdy a proč jsou shrnuty v následující infografice.

NIS2

verze PDF ke stažení