Rozdělení režimů povinností – NIS2 a návrh zákona

Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti definuje dvě úrovně kybernetické ochrany – tzv. režim vyšších povinností a režim nižších povinností. Ty jsou odrazem tzv. dvourychlostní kybernetické bezpečnosti, kde záměrem je ulehčit menším organizacím od přísných pravidel v režimu vyšších povinností.

Například pro veřejnou správu je režim vyšších povinností v návrhu zákona plánován pro:

 • ústřední orgány státní správy,
 • správní úřady s celostátní působností, a to včetně ústředí a generálního ředitelství územně dekoncentrovaných (specializovaných) orgánů státní správy,
 • Kancelář prezidenta republiky,
 • Kancelář Senátu,
 • Kancelář Poslanecké sněmovny,
 • Českou národní banku,
 • Policejní prezidium,
 • útvary policie s celostátní působností,
 • Generální ředitelství hasičského záchranného sboru,
 • krajská ředitelství hasičského záchranného sboru,
 • Kancelář Veřejného ochránce práv,
 • Nejvyšší kontrolní úřad,
 • orgány soudní moci,
 • státní zastupitelství,
 • zdravotní pojišťovny
 • kraje,
 • hlavní město Praha a
 • obce s rozšířenou působností s nejméně 125 000 obyvateli.

Režim nižších povinností v orgánech státní správy je pak v návrhu zákona plánován pro:

 • územně dekoncentrované (specializované) orgány státní správy,
 • profesní komory,
 • vysoké školy,
 • Akademii věd České republiky a
 • obce s rozšířenou působností s počtem obyvatel do 125 000.