Předpisy z oblasti kybernetické bezpečnosti

Nejdůležitější zákony a vyhlášky, které se týkají kybernetické bezpečnosti:

1/ Česká republika

 • Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
 • Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
 • Vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby
 • Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti
 • Vyhláška č. 316/2021 Sb., o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu
 • Vyhláška č. 190/2023 Sb., o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu
 • Vyhláška č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy
 • ve schvalovacím procesu: nový Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)2022/2555 NIS2

2/ Evropská unie

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 (NIS) o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 (NIS2) o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2554 (DORA) o digitální provozní odolnosti finančního sektoru
 • ve schvalovacím procesu: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)2022/0272 (CRA) o horizontálních požadavcích na kybernetickou bezpečnost produktů s digitálními prvky