Otázky pro znalce II. – oblast účetnictví

Vzhledem k dotazům, který vyvolal můj první článek o dotazech týkajících se výpočetní techniky, jsem se rozhodl připravit další otázky pro inspiraci. Tentokrát jsem se zaměřil na oblast zajišťování dat souvisejících s účetnictvím.
 • Lze z existujících a obnovených dat provést výpis informací týkajících se účetnictví všech elektronicky vedených podnikatelských subjektů za období od X.X.XXXX do současné doby? Pokud ano, žádám o provedení výpisu těchto informací včetně používaného software.
 • Obnovte na discích veškerá smazaná data a zjistěte, jestli se mezi těmito daty nachází program XYZ nebo účetní data společnosti XYZ, spol. s.r.o., se sídlem XXXX, XXXXXXXXXXXX
 • Obnovte veškerá smazaná data a zkopírujte uživatelské soubory (dokumenty, tabulky, data z účetních programů, emailovou komunikaci a chatovou komunikaci).
 • U dat z účetních programů vypište identifikační údaje a základní informace o společnostech, jimž bylo vedeno účetnictví.
 • Vyhodnoťte soubory obsahující smlouvy, faktury, dopisy, předávací protokoly, další doklady a poštu z podnikatelské činnosti Yyyyy Zzzzzz.
 • V případě, že se v počítačích nalézá účetnictví, je třeba vytisknout všechny účetní sestavy.
 • Kdy byl(y) tento program(y) nainstalován(y) a kdy byl(y) používán(y).
 • Zajistěte a proveďte zálohu účetních sestav, pokud se v tomto programu(ech) nacházejí.
 • Zajistěte veškeré uživatelské a obchodní dokumenty, které mohou souviset s účetní evidencí nebo s obchodní činností, prodejem, nákupem, poskytováním služeb xxxxxx apod.
 • Zdokumentujte veškeré informační stopy, které mohou souviset s vedením účetnictví těchto obchodních společností: XYZ a vytvářením listin označených jako smlouva o dílo, objednávka, předávací protokol, faktura, příjmový doklad a výdajový doklad, jejichž dodavatelem či odběratelem je jedna z výše uvedených společností.
 • Dokumenty týkající se vedení účetnictví převeďte do takové podoby, aby mohly být podkladem pro další zkoumání znalcem v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence.
Označeno