Evoluce phishingových útoků

Phishingové útoky jsou ve světě kybernetické bezpečnosti již dlouho přetrvávající hrozbou a  jejich sofistikovanost a účinnost se i nadále zvyšuje a to i díky AI. Moderní phishingové útoky se zdokonalily v obcházení tradičních bezpečnostních opatření a k oklamání uživatelů používají personalizovanější a technicky vyspělejší taktiky, ke kterým využívají i strojové učení. Pro rok 2024 to bude znamenat zvýšení bezpečnosti prostřednictvím robustních autentizačních a autorizačních systémů. Lze očekávat vyšší míru zavedení silných systémů vícefaktorového ověřování (Multi Factor Authorization). Zároveň budou firmy zavádět systémy pro monitoring chování uživatelů, aby například i z nestandardních kroků odhalily, že přihlášený uživatel není oprávněnou osobou. Stejně jako phishingové útoky a obrana proti nim se bude muset významně rozvíjet.